Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

Sekcja artykułów i zdjęć archiwalnych

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Pracownia obywatelska Eurodesk Lekcje Eurodesku w nowej formule

Lekcje Eurodesku w nowej formule

Email Drukuj PDF

Lekcje Eurodesku w nowej formule

 

         Począwszy od tego roku szkolnego Lekcje Eurodesku, którym nadano wspólny tytuł "Młodzeż w Europie", prowadzone są w nowej formule. Zmianie uległy przede wszystkim scenariusze, do których wprowadzono nowe elementy, uatrakcyjniające zajęcia oraz podnoszące ich jakość. Zwiększeniu uległa ilość tematów lekcji, którym nadano również nowe nazwy. Jest ich aktualnie 5:
• Euroszanse - lekcja o możliwościach dla młodzeży w Unii Europejskiej,
• Eurostudia - lekcja poświęcona studiowaniu w Europie,
• Eurowolontariat - lekcja na temat pracy społecznej zagranicą,
• Europraca - lekcja o możliwościach zatrudnienia w Unii Europejskiej,
• „…wydaje ci się, że już wszystko wiesz?”.
          Ostatni z tematów, to niedawno zaadaptowane na potrzeby
polskiego Eurodesku sesje, które w ubiegłym roku odbywały się w kilkunastu krajach Unii Europejskiej i były przeprowadzane przez uczestników seminarium Eurodesku, które odbyło się w dniach 13 – 16 września 2007 r. w Malborku. Zadaniem lekcji jest dostarczenie młodzeży pewnego zasobu wiedzy na temat UE w atrakcyjnej i przystępnej formie oraz otrzymanie od młodych ludzi informacji zwrotnych na temat Unii i jej postrzegania przez młode pokolenie. Lekcja ta jest odbiciem strategii Unii Europejskiej, zakładającej szeroką wymianę poglądów pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki młodzeżowej na szczeblu UE a jej młodymi obywatelami. Temat ten uzupełnia ofertę eurodeskowych zajęć dla szkół.
          Bez zmian pozostała forma lekcji; nadal są to zajęcia typu warsztatowego przeznaczone dla młodzeży ponadgimnazjalnej. Zmiany w scenariuszach lekcji zostały opracowane przez grupę konsultantów Eurodesku, która pracowała nad nimi przez kilka miesięcy. Lekcje Eurodesku prowadzą przeszkoleni konsultanci punktów regionalnych i lokalnych w kraju. 
          Starogardzki punkt Eurodesku prowadzi lekcje we współpracy z nauczycielami przedmiotu „Przedsiębiorczość” szkół ponadgimnazjalnych miasta Starogard Gdański oraz powiatu starogardzkiego.